Bài trích
Pháp luật dân số: Lịch sử, thực tiễn thi hành và kiến nghị hoàn thiện /
Tác giả CN Nguyễn Thúy Hà
Nhan đề Pháp luật dân số: Lịch sử, thực tiễn thi hành và kiến nghị hoàn thiện / Nguyễn Thúy Hà
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 39-46
Tóm tắt Bài viết giới thiệu hệ thống pháp luật dân số, thực tiễn thi hành pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật dân số phù hợp với các yêu cầu trong tình hình mới
Từ khóa tự do Kiến nghị hoàn thiện
Từ khóa tự do Lịch sử-thực tiễn thi hành
Từ khóa tự do Pháp luật dân số
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- 22/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00139047
0022
004803E9E2A-B3E0-4468-8E43-5BFC92578F45
005201907221415
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190722141925|bthuvien3|y20190610105728|zthuvien3
100 |aNguyễn Thúy Hà
245 |aPháp luật dân số: Lịch sử, thực tiễn thi hành và kiến nghị hoàn thiện / |cNguyễn Thúy Hà
260 |aH., |c2017
300 |a39-46
520 |aBài viết giới thiệu hệ thống pháp luật dân số, thực tiễn thi hành pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật dân số phù hợp với các yêu cầu trong tình hình mới
653 |aKiến nghị hoàn thiện
653 |aLịch sử-thực tiễn thi hành
653 |aPháp luật dân số
773 |tNghiên cứu lập pháp|g22/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào