Bài trích
Áp dụng điều luật nào trong kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác để án hành án /
Tác giả CN Phạm Công Ý
Nhan đề Áp dụng điều luật nào trong kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác để án hành án / Phạm Công Ý
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 30-32
Tóm tắt Đề cập về chấp hành viên áp dụng biện pháp kê biên xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác để thi hành án dụng vào thực tiễn còn nhiều bất cập thiếu sót chưa thống nhất được nên áp điều luật nào cho đúng
Từ khóa tự do xử lý tài sản
Từ khóa tự do kê biên
Từ khóa tự do áp dụng điều luật
Từ khóa tự do thi hành án
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- 9/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138842
0022
00417601ACE-E387-4A26-8B0C-0ED3F61D710F
005201906111051
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190611105454|bthuvien3|c20190611105435|dthuvien3|y20190605104756|zthuvien3
100 |aPhạm Công Ý
245 |aÁp dụng điều luật nào trong kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác để án hành án / |cPhạm Công Ý
260 |aH., |c2017
300 |a30-32
520 |aĐề cập về chấp hành viên áp dụng biện pháp kê biên xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác để thi hành án dụng vào thực tiễn còn nhiều bất cập thiếu sót chưa thống nhất được nên áp điều luật nào cho đúng
653 |axử lý tài sản
653 |akê biên
653 |aáp dụng điều luật
653|athi hành án
773 |tDân chủ và pháp luật|g9/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào