Bài trích
Quyền sở hữu tài sản trong công ty TNHH hai thành viên trở lên /
Tác giả CN Nguyễn Qúy Trọng
Nhan đề Quyền sở hữu tài sản trong công ty TNHH hai thành viên trở lên / Nguyễn Qúy Trọng
Mô tả vật lý 37-42
Thuật ngữ chủ đề Tài sản, quyền sở hưu tài sản trong doanh nghiệp nói chung, trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nói riêng, được quy định tại hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật khác như Bộ luật dân sự năm 2015, Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật đầu tư 2014. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực thi các quy định của pháp luật về vấn đề này đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo sự tương thích với pháp luật quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam
Từ khóa tự do công ty TNHH hai thành viên trở lên
Từ khóa tự do tác động tích cực
Từ khóa tự do Quyền sở hữu tài sản
Từ khóa tự do tác động tiêu cực
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- số 11/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138786
0022
0046467D30F-542A-49D0-8989-13208E75FE51
005201906101530
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190610153344|bthuvien3|y20190603145756|zthuvien2
100 |aNguyễn Qúy Trọng
245 |aQuyền sở hữu tài sản trong công ty TNHH hai thành viên trở lên / |cNguyễn Qúy Trọng
300 |a37-42
650 |aTài sản, quyền sở hưu tài sản trong doanh nghiệp nói chung, trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nói riêng, được quy định tại hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật khác như Bộ luật dân sự năm 2015, Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật đầu tư 2014. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực thi các quy định của pháp luật về vấn đề này đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo sự tương thích với pháp luật quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam
653 |acông ty TNHH hai thành viên trở lên
653 |atác động tích cực
653 |aQuyền sở hữu tài sản
653|atác động tiêu cực
773 |tDân chủ và pháp luật|gsố 11/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào