Bài trích
Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản /
Tác giả CN Ngô Thu Trang
Nhan đề Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản / Ngô Thu Trang; Nguyễn Thế Đức Tâm
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 60-67 tr.
Tóm tắt Bài viết tìm hiểu vấn đề thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản dưới góc độ Luật so sánh,từ đó đưa ra một số bình luận về Điều 420 Bộ luật Dân sự năm 2015
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Hoàn cảnh thay đổi cơ bản
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Thực hiện
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật - Số 345 (1/2017)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138032
0022
0048AC043AB-2E9B-42FA-AA02-3EFCFFE40962
005201704171113
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170417110850|zthuvien3
100 |aNgô Thu Trang
245 |aThực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản / |cNgô Thu Trang; Nguyễn Thế Đức Tâm
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a60-67 tr.
520 |aBài viết tìm hiểu vấn đề thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản dưới góc độ Luật so sánh,từ đó đưa ra một số bình luận về Điều 420 Bộ luật Dân sự năm 2015
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aHoàn cảnh thay đổi cơ bản
653 |aHợp đồng
653 |aThực hiện
773 |tNhà nước và pháp luật |gSố 345 (1/2017)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào