Bài trích
Những băn khoăn từ dự thảo luật ban hành quyết định hành chính. /
Tác giả CN Cao Vũ Minh
Nhan đề Những băn khoăn từ dự thảo luật ban hành quyết định hành chính. / Cao Vũ Minh
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 26-34tr.
Tóm tắt Bài viết trình bày về định nghĩa " Quyết định hành chính " phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật,hình thức của quyết định hành chính được quy định trong dự thảo luật.
Từ khóa tự do Dự thảo
Từ khóa tự do Luật ban hành quyết định hành hính
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- Số 06(310) T3/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137510
0022
0046535F117-85A9-4D9F-9516-71E4EC378272
005201703270858
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170327085909|zthuvien2
100 |aCao Vũ Minh
245 |aNhững băn khoăn từ dự thảo luật ban hành quyết định hành chính. / |cCao Vũ Minh
260 |aH., |c2016
300 |a26-34tr.
520 |aBài viết trình bày về định nghĩa " Quyết định hành chính " phạm vi điều chỉnh của Dự thảo luật,hình thức của quyết định hành chính được quy định trong dự thảo luật.
653 |aDự thảo
653 |aLuật ban hành quyết định hành hính
773 |tNghiên cứu lập pháp|gSố 06(310) T3/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào