Bài trích
Một số vấn đề lý luận thực tiễn qua tổng kết 30 năm đổi mới và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng /
Tác giả CN Lê Hữu Nghĩa
Nhan đề Một số vấn đề lý luận thực tiễn qua tổng kết 30 năm đổi mới và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng / Lê Hữu Nghĩa
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 43-50 tr.
Tóm tắt Bài viết phản ánh phạm vi tổng kết là một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới,trọng tâm là 10 năm đổi mới gần đây (2006-2016)
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Dự thảo
Từ khóa tự do Lý luận thực tiễn
Từ khóa tự do Văn kiện
Từ khóa tự do Đại hội XII
Từ khóa tự do Đảng
Nguồn trích Tổ chức nhà nước - Số 1/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137226
0022
004EF499CFA-F420-4FA3-A830-CB3471CCA47D
005201703211413
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170321141008|zthuvien3
100 |aLê Hữu Nghĩa
245 |aMột số vấn đề lý luận thực tiễn qua tổng kết 30 năm đổi mới và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng / |cLê Hữu Nghĩa
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a43-50 tr.
520 |aBài viết phản ánh phạm vi tổng kết là một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới,trọng tâm là 10 năm đổi mới gần đây (2006-2016)
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aDự thảo
653 |aLý luận thực tiễn
653 |aVăn kiện
653|aĐại hội XII
653|aĐảng
773 |tTổ chức nhà nước |gSố 1/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/14thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào