Bài trích
Các quy định về đối tượng nhận ủy quyền tại điều 143 Bộ luật dân sự và điều kiện xác lập giao dịch của người đại diện tại điều 144 Bộ luậ dân sự /
Tác giả CN Võ Quốc Tuấn
Nhan đề Các quy định về đối tượng nhận ủy quyền tại điều 143 Bộ luật dân sự và điều kiện xác lập giao dịch của người đại diện tại điều 144 Bộ luậ dân sự / Võ Quốc Tuấn
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 20-23tr.
Tóm tắt Bài viết trình bày các quy định về đối tượng nhận ủy quyền và thực tế áp dụng quy định đó gặp rất nhiều tranh cãi, không thống nhất. Tác giả phân tích và đưa ra nhận xét về vấn đề đó.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Đối tượng
Từ khóa tự do Điều 143 Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Nhận ủy quyền
Từ khóa tự do Người đại diện
Từ khóa tự do 144 Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Lập giao dịch
Nguồn trích Tòa án nhân dân- Số 1(Tháng 1/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136047
0022
004A70AF7C5-701D-4F3D-B03E-55032FBDEA8B
005201611231646
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161123164234|bthuvien3|y20161116162555|zthuvien3
100 |aVõ Quốc Tuấn
245 |aCác quy định về đối tượng nhận ủy quyền tại điều 143 Bộ luật dân sự và điều kiện xác lập giao dịch của người đại diện tại điều 144 Bộ luậ dân sự / |cVõ Quốc Tuấn
260 |aH., |c2014
300 |a20-23tr.
520 |aBài viết trình bày các quy định về đối tượng nhận ủy quyền và thực tế áp dụng quy định đó gặp rất nhiều tranh cãi, không thống nhất. Tác giả phân tích và đưa ra nhận xét về vấn đề đó.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aĐối tượng
653 |aĐiều 143 Bộ luật hình sự
653 |aNhận ủy quyền
653|aNgười đại diện
653|a144 Bộ luật dân sự
653|aLập giao dịch
773 |tTòa án nhân dân|gSố 1(Tháng 1/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào