Bài trích
Một số vướng mắc về đỉnh chỉ yêu cầu của đương sự và thay đổi địa vị tố tụng trong tố tụng dân sự /
Tác giả CN Thái Chí Bình
Nhan đề Một số vướng mắc về đỉnh chỉ yêu cầu của đương sự và thay đổi địa vị tố tụng trong tố tụng dân sự / Thái Chí Bình
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 8-15tr.
Tóm tắt Bài viết là những trao đổi phân tích của tác giả về thực tiễn trong vấn đề đỉnh chỉ yêu cầu của đương sự và thay đổi địa vị tố tụng trong tố tụng dân sự . Việc áp dụng các quy định liên quan đến vấn đề này đã xảy ra một vài vướng mắc. Từ đó tác giả đưa ra một vài kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định của bộ luật tố tụng dân sự về vấn đề này.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Đương sự
Từ khóa tự do Vướng mắc
Từ khóa tự do Đỉnh chỉ yêu cầu
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Thay đổi địa vị tố tụng
Nguồn trích Tòa án nhân dân- Số 5 (Tháng 3/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136023
0022
00448694557-C4C6-46E9-B08B-919BFC643401
005201612051457
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161205145352|bthuvien3|y20161116144625|zthuvien3
100 |aThái Chí Bình
245 |aMột số vướng mắc về đỉnh chỉ yêu cầu của đương sự và thay đổi địa vị tố tụng trong tố tụng dân sự / |cThái Chí Bình
260 |aH., |c2014
300 |a8-15tr.
520 |aBài viết là những trao đổi phân tích của tác giả về thực tiễn trong vấn đề đỉnh chỉ yêu cầu của đương sự và thay đổi địa vị tố tụng trong tố tụng dân sự . Việc áp dụng các quy định liên quan đến vấn đề này đã xảy ra một vài vướng mắc. Từ đó tác giả đưa ra một vài kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định của bộ luật tố tụng dân sự về vấn đề này.
650 |aThực thi pháp luật
653 |aĐương sự
653 |aVướng mắc
653 |aĐỉnh chỉ yêu cầu
653|aTố tụng dân sự
653|aThay đổi địa vị tố tụng
773 |tTòa án nhân dân|gSố 5 (Tháng 3/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào