Sách Tiếng Việt
34(v)137 C120
Cẩm nang nghiệp vụ về lý lịch tư pháp /
UDC 34(v)137
Cutter C120
Tác giả TT Bộ Tư pháp - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
Nhan đề Cẩm nang nghiệp vụ về lý lịch tư pháp / Bộ Tư pháp - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2012
Mô tả vật lý 299tr. ; 20,5cm.
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ lý lịch tư pháp, đặc biệt là kỹ năng tiếp nhận, xử lí thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
Từ khóa tự do lý lịch tư pháp
Từ khóa tự do nghiệp vụ
Từ khóa tự do cẩm nang
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10025398, 10026228
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134481
0021
0045379E165-4F11-4DB8-A169-4911965A1F04
005201703220946
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170322094625|bthuvien3|c20170322094545|dthuvien3|y20160603165127|zthuvien2
080 |a34(v)137|bC120
110|aBộ Tư pháp - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
245 |aCẩm nang nghiệp vụ về lý lịch tư pháp / |cBộ Tư pháp - Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
260 |aH. : |bTư pháp, |c2012
300 |a299tr. ; |c20,5cm.
520 |aCuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ lý lịch tư pháp, đặc biệt là kỹ năng tiếp nhận, xử lí thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
653 |alý lịch tư pháp
653 |anghiệp vụ
653 |acẩm nang
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10025398, 10026228
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach/s183thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026228 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)137 C120 Sách Tiếng Việt 2
2 10025398 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)137 C120 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1