Bài trích
Một số vấn đề về quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm dân sự. /
Tác giả CN Bùi Văn Kim
Nhan đề Một số vấn đề về quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm dân sự. / Bùi Văn Kim
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 10-13; 24 tr.
Tóm tắt Bài viết nghiên cứu, trình bày thực tiễn liên quan đến vấn đề quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa phiên tòa phúc thẩm dân sự. Để thực hiện tốt vấn đề đó tác giả đưa ra một số kiến nghị, yêu cầu thực hiện.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Trách nhiệm
Từ khóa tự do Kiểm sát viên
Từ khóa tự do Vấn đề quyền hạn
Từ khóa tự do Phúc thẩm dân sự
Nguồn trích Kiểm sát- Số 19( T10/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00135572
0022
004013E0BED-E80B-4ACE-AFC0-CF8C90739393
005201611011554
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161101155123|bthuvien3|y20161031155428|zthuvien3
100 |aBùi Văn Kim
245 |aMột số vấn đề về quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm dân sự. / |cBùi Văn Kim
260 |aH., |c2014
300 |a10-13; 24 tr.
520 |aBài viết nghiên cứu, trình bày thực tiễn liên quan đến vấn đề quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên tại phiên tòa phiên tòa phúc thẩm dân sự. Để thực hiện tốt vấn đề đó tác giả đưa ra một số kiến nghị, yêu cầu thực hiện.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aTrách nhiệm
653 |aKiểm sát viên
653 |aVấn đề quyền hạn
653|aPhúc thẩm dân sự
773 |tKiểm sát|gSố 19( T10/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào