Bài trích
Một số đề xuất xây dựng hành lang pháp lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư /
Tác giả CN Nguyễn Huy Hoàng
Nhan đề Một số đề xuất xây dựng hành lang pháp lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư / Nguyễn Huy Hoàng
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 50-54tr.
Tóm tắt Qua bài viết tác giả đưa ra một số hạn chế trong khung khổ pháp lý của đầu tư theo hình thức đối tác công tư, qua đó tác giả đưa ra một số đề xuất xây dựng hành lang pháp lý theo hình thức đối tác công tư.
Thuật ngữ chủ đề (Nghiên cứu trao đổi) Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Hành lang pháp lý
Từ khóa tự do Đề xuất
Từ khóa tự do Đối tác công tư
Nguồn trích Quản lý nhà nước - Số 222 (Tháng 7/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00135416
0022
00462A46F7D-CD7E-4496-9011-51CCA203297C
005201611021655
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161102165239|bthuvien3|y20161027094348|zthuvien3
100 |aNguyễn Huy Hoàng
245 |aMột số đề xuất xây dựng hành lang pháp lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư / |cNguyễn Huy Hoàng
260 |aH., |c2014
300 |a50-54tr.
520 |aQua bài viết tác giả đưa ra một số hạn chế trong khung khổ pháp lý của đầu tư theo hình thức đối tác công tư, qua đó tác giả đưa ra một số đề xuất xây dựng hành lang pháp lý theo hình thức đối tác công tư.
650 |a(Nghiên cứu trao đổi) Xây dựng pháp luật
653 |aĐầu tư
653 |aHành lang pháp lý
653 |aĐề xuất
653|aĐối tác công tư
773 |tQuản lý nhà nước |gSố 222 (Tháng 7/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào