Sách Tiếng Việt
34(V)4 S450
Sổ tay nghiệp vụ thi hành án dân sự /
UDC 34(V)4
Cutter S450
Tác giả CN Bộ Tư pháp - Tổng cục thi hành án dân sự
Nhan đề Sổ tay nghiệp vụ thi hành án dân sự / Bộ Tư pháp - Tổng cục thi hành án dân sự
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2012
Mô tả vật lý 697 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 18 chương, có nội dung chính nhằm cung cấp cho Chấp hành viên, cán bộ thi hành án những kiến thức về pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp là rất cần thiết, góp phần đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự đúng pháp luật, có hiệu quả.
Thuật ngữ chủ đề Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Nghiệp vụ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10025935-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136224
0021
004745097C4-6F29-444E-929F-FFDE2769A6A0
005201612221453
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20161222144932|zthuvien3
080 |a34(V)4|bS450
100 |aBộ Tư pháp - Tổng cục thi hành án dân sự
245 |aSổ tay nghiệp vụ thi hành án dân sự / |cBộ Tư pháp - Tổng cục thi hành án dân sự
260 |aH. : |bTư pháp, |c2012
300 |a697 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách gồm 18 chương, có nội dung chính nhằm cung cấp cho Chấp hành viên, cán bộ thi hành án những kiến thức về pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp là rất cần thiết, góp phần đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự đúng pháp luật, có hiệu quả.
650 |aThi hành án dân sự
653 |aThi hành án dân sự
653 |aSổ tay
653 |aNghiệp vụ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10025935-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025935thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025935 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 S450 Sách Tiếng Việt 1
2 10025936 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 S450 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1