UDC N
Cutter GI 100
Tác giả TT Giã từ vũ khí:
Thông tin xuất bản H. : Nxb VHTT, 2004
Mô tả vật lý 527tr. ; 19cm
Tóm tắt Câu truyện nói về tình yêu của viên trung uý với Catherine cùng với cuộc chiến tranh mà anh tham gia
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Giã từ vũ khí
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(2): 7001576-7
000 00633nam a2200253 p 4500
0019873
0028
00417727
00520070608093719.0
008070608s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004074739|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|aN|bGI 100
110|aGiã từ vũ khí:|bA farewell to arms/|cErnest Heming way
260|aH. : |bNxb VHTT, |c2004
300|a 527tr. ; |c 19cm
520 |aCâu truyện nói về tình yêu của viên trung uý với Catherine cùng với cuộc chiến tranh mà anh tham gia
653|aTiểu thuyết
653|aGiã từ vũ khí
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(2): 7001576-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7001576 Giá Sách Văn Học N GI 100 Sách Văn Học 1
2 7001577 Giá Sách Văn Học N GI 100 Sách Văn Học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào