Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
N114 N(523)3
50 Sắc thái /
UDC N114
Cutter N(523)3
Tác giả CN E. L. James
Nhan đề 50 Sắc thái / E. L. James ; Đăng Ngọc dịch. 3, Tự do
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 731 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt 50 Sắc thái - Tập 3 Tự do, cuốn sách đã góp phần "khơi thông" những rào cản lâu đời đối với quyền và sự tự do cá nhân của người phụ nữ, bên cạnh đó, bộ tiểu thuyết ngụ ý tán thành tình dục không bao giờ là màu đen hay màu trắng: nó là 50 sắc thái của màu xám
Thuật ngữ chủ đề Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Tự do
Từ khóa tự do 50 Sắc thái
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 70002817-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131835
0028
004E750F7B1-76A9-4725-A074-4B7FFFBF1DFD
005201601271601
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160127160047|bthuvien3|c20160127145112|dthuvien3|y20160127145045|zthuvien3
080 |aN114|bN(523)3
100 |aE. L. James
245 |a50 Sắc thái / |cE. L. James ; Đăng Ngọc dịch. |n3, |pTự do
260 |aH. : |bLao động, |c2013
300 |a731 tr. ; |c21 cm.
520 |a50 Sắc thái - Tập 3 Tự do, cuốn sách đã góp phần "khơi thông" những rào cản lâu đời đối với quyền và sự tự do cá nhân của người phụ nữ, bên cạnh đó, bộ tiểu thuyết ngụ ý tán thành tình dục không bao giờ là màu đen hay màu trắng: nó là 50 sắc thái của màu xám
650 |aTiểu thuyết
653 |aTự do
653 |a50 Sắc thái
653 |aTiểu thuyết
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 70002817-8
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/vanhoc/vh2thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 70002817 Giá Sách Tiếng Việt N114 N(523)3 Sách Tiếng Việt 1
2 70002818 Giá Sách Tiếng Việt N114 N(523)3 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào