Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
V23 TR 527
45 truyện rất ngắn
UDC V23
Cutter TR 527
Nhan đề 45 truyện rất ngắn
Thông tin xuất bản H. : NXB Hội nhà văn, 1995
Mô tả vật lý 143tr. ; 19cm
Tóm tắt Truyện tập hợp các câu chuyện rất ngắn, cô đọng.Mỗi truyện ngắn là một viên đá mầu ghép thành bức tranh.Những mảng sáng tối tương phản, những cảnh đời bình thường và không bình thường thâm nhập vào nhau
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(3): 7000043-5
000 00666nam#a2200000ui#4500
0012636
0028
0042690
00519990317
008031799s1995 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003175521|zhaonh
041|avie
080|aV23|bTR 527
245 |a45 truyện rất ngắn
260|aH. : |bNXB Hội nhà văn, |c1995
300|a143tr. ; |c19cm
520 |aTruyện tập hợp các câu chuyện rất ngắn, cô đọng.Mỗi truyện ngắn là một viên đá mầu ghép thành bức tranh.Những mảng sáng tối tương phản, những cảnh đời bình thường và không bình thường thâm nhập vào nhau
653|aTiểu thuyết
653|aTruyện ngắn
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(3): 7000043-5
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000043 Giá Sách Văn Học V23 TR 527 Sách Văn Học 1
2 7000044 Giá Sách Văn Học V23 TR 527 Sách Văn Học 2
3 7000045 Giá Sách Văn Học V23 TR 527 Sách Văn Học 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào