Bài trích
Bàn về tên gọi " Luật ban hành quyết định hành chính" /
Tác giả CN Trần Thi Hương Huế
Nhan đề Bàn về tên gọi " Luật ban hành quyết định hành chính" / Trần Thi Hương Huế
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 104-106tr.
Tóm tắt Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính (QĐHC) được Quốc hội khóa XIII bổ sung vào Chương trình điều chỉnh xây dựng luật, Pháp lệnh ngày 12/6/2012. Bài viết bàn về tên gọi và ý nghĩa của việc ban hành Luật ban hành quyết định hành chính.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Tên gọi
Từ khóa tự do Luật ban hành quyết định hành chính
Nguồn trích Quản lý nhà nước - Số 221 (Tháng 6/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00135454
0022
004C9655F30-1124-49F3-BA31-CA371F5B4950
005201611021617
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161102161408|bthuvien3|y20161027150943|zthuvien3
100 |aTrần Thi Hương Huế
245 |aBàn về tên gọi " Luật ban hành quyết định hành chính" / |cTrần Thi Hương Huế
260 |aH., |c2014
300 |a104-106tr.
520 |aDự thảo Luật ban hành quyết định hành chính (QĐHC) được Quốc hội khóa XIII bổ sung vào Chương trình điều chỉnh xây dựng luật, Pháp lệnh ngày 12/6/2012. Bài viết bàn về tên gọi và ý nghĩa của việc ban hành Luật ban hành quyết định hành chính.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aTên gọi
653 |aLuật ban hành quyết định hành chính
773 |tQuản lý nhà nước |gSố 221 (Tháng 6/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào