Bài trích
Bàn về một số vấn đề trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính /
Tác giả CN Hoàng Ngọc Hải
Nhan đề Bàn về một số vấn đề trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính / Hoàng Ngọc Hải
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý 25-29 tr.
Tóm tắt Bài viết đề cập đến một số vấn đề trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính: 1. Khái niệm quyết định hành chính; 2. Về phạm vi điều chỉnh; 3. Về chủ thể ban hành quyết định hành chính; 4. Ủy quyền ban hành quyết định hành chính.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Dự thảo
Từ khóa tự do Luật ban hành quyết định hành chính
Nguồn trích Dân chủ & Pháp luật- 11/2015
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00134845
0022
0042114CCDA-97F1-4184-8CCB-5A1595302054
005201610181118
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161018111558|bthuvien3|y20161012093457|zthuvien2
100 |aHoàng Ngọc Hải
245 |aBàn về một số vấn đề trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính / |cHoàng Ngọc Hải
260 |aH., |c2015
300 |a25-29 tr.
520 |aBài viết đề cập đến một số vấn đề trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính: 1. Khái niệm quyết định hành chính; 2. Về phạm vi điều chỉnh; 3. Về chủ thể ban hành quyết định hành chính; 4. Ủy quyền ban hành quyết định hành chính.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aDự thảo
653 |aLuật ban hành quyết định hành chính
773 |tDân chủ & Pháp luật|g11/2015
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào