Sách Tiếng Việt
34(V) L 600
Lý lịch tư pháp= :
UDC 34(V)
Cutter L 600
Nhan đề Lý lịch tư pháp= : Le Casier Judiciaire
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1997
Mô tả vật lý 172 tr.
Tóm tắt Lý lịch tư pháp là 1 công cụ pháp lý quan trọng của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự. Ngày 21 và 22 thắng 5 năm 1996 Nhà pháp luật Việt-Pháp đã tổ chức cuộc hội thảo về lý lịch tư pháp. Cuốn sách này giới thiệu các tham luận của các chuyên gia,phần thảo luận và các câu hỏi tại hội thảo này. Ngoài ra còn đăng các phụ lục liên quan đến lý lịch tư pháp
Từ khóa tự do Lý lịch tư pháp
Tác giả(bs) TT Nhà Pháp luật Việt-Pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10010531-2
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012202
0021
0042256
00519990811
008081199s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173851|zhaonh
041|avie
080|a34(V)|bL 600
245 |aLý lịch tư pháp= : |bLe Casier Judiciaire
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1997
300|a172 tr.
520|aLý lịch tư pháp là 1 công cụ pháp lý quan trọng của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự. Ngày 21 và 22 thắng 5 năm 1996 Nhà pháp luật Việt-Pháp đã tổ chức cuộc hội thảo về lý lịch tư pháp. Cuốn sách này giới thiệu các tham luận của các chuyên gia,phần thảo luận và các câu hỏi tại hội thảo này. Ngoài ra còn đăng các phụ lục liên quan đến lý lịch tư pháp
653|aLý lịch tư pháp
710|aNhà Pháp luật Việt-Pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10010531-2
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10010531 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) L 600 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:19-04-2018
2 10010532 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) L 600 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào