Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)4 H 452
Hội thảo dự thảo Luật thi hành án dân sự
UDC 34(V)4
Cutter H 452
Tác giả TT Nhà pháp luật Việt-Pháp
Nhan đề Hội thảo dự thảo Luật thi hành án dân sự
Thông tin xuất bản H, 2008
Mô tả vật lý 38tr. ; 31cm
Tóm tắt Giới thiệu dự thảo kuật thi hành án dân sự, chủ thể thi hành án; người được thi hành án, người phỉa thi hành án, người thứ 3, thừa phát lại, nhà nước, thẩm phán pphụ trách thi hành án, các quy định chung về thi hành án
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Luật thi hành án dân sự
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000322
000 00794nam a2200277 p 4500
00112320
0027
00422468
00520090328101343.0
008090328s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004090802|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)4|bH 452
110|aNhà pháp luật Việt-Pháp
245|aHội thảo dự thảo Luật thi hành án dân sự
260|aH, |c2008
300|a38tr. ; |c31cm
520 |aGiới thiệu dự thảo kuật thi hành án dân sự, chủ thể thi hành án; người được thi hành án, người phỉa thi hành án, người thứ 3, thừa phát lại, nhà nước, thẩm phán pphụ trách thi hành án, các quy định chung về thi hành án
653|aHội thảo
653|aLuật thi hành án dân sự
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000322
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000322 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)4 H 452 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào