Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)2 H 452
Hội thảo dự thảo Luật đăng kí bất động sản
UDC 34(V)2
Cutter H 452
Tác giả TT Nhà pháp luật Việt-pháp
Nhan đề Hội thảo dự thảo Luật đăng kí bất động sản
Thông tin xuất bản H, 2008
Mô tả vật lý 61tr. ; 31cm
Tóm tắt Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo luật đăng ký bất động sản, nguyên tắc đăng kí bắt buộc hay đăng kí tự nguyện, đối tượng đăng kí, giá trị pháp lý của đăng kí bất động sản
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Luật bất động sản
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000321
000 00742nam a2200277 p 4500
00112319
0027
00422467
00520090328100522.0
008090328s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004090801|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)2|bH 452
110|aNhà pháp luật Việt-pháp
245|aHội thảo dự thảo Luật đăng kí bất động sản
260|aH, |c2008
300|a61tr. ; |c31cm
520 |aHội thảo đóng góp ý kiến dự thảo luật đăng ký bất động sản, nguyên tắc đăng kí bắt buộc hay đăng kí tự nguyện, đối tượng đăng kí, giá trị pháp lý của đăng kí bất động sản
653|aHội thảo
653|aLuật bất động sản
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000321
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000321 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)2 H 452 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào