Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)5 K 600
Kỷ yếu hội thảo "Dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự"
UDC 34(V)5
Cutter K 600
Tác giả TT Nhà pháp luật Việt-Pháp
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo "Dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự"
Thông tin xuất bản H, 2008
Mô tả vật lý 39tr. ; 31cm
Tóm tắt Kỷ yếu này ghi lại nội dung chính của hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các cơ quan và chuyên gia pháp luật của Việt Nam tham gia hội thảo với sự tham gia của báo cáo viên :ông David Aumonier- Phó Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh toà án sơ thẩm quyền rộng Lyon
Từ khóa tự do Kỷ yếu
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Luật
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000320
000 00902nam a2200301 p 4500
00112318
0027
00422466
00520090328100009.0
008090328s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004090800|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)5|bK 600
110|aNhà pháp luật Việt-Pháp
245|aKỷ yếu hội thảo "Dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự"
260|aH, |c2008
300|a39tr. ; |c31cm
520 |aKỷ yếu này ghi lại nội dung chính của hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các cơ quan và chuyên gia pháp luật của Việt Nam tham gia hội thảo với sự tham gia của báo cáo viên :ông David Aumonier- Phó Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh toà án sơ thẩm quyền rộng Lyon
653|aKỷ yếu
653|aHình sự
653|aHội thảo
653|aLuật
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000320
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000320 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)5 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào