Sách Tiếng Việt
34(V)14 PH109
Số chuyên đề: Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm /
UDC 34(V)14
Cutter PH109
Tác giả CN Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Nhan đề Số chuyên đề: Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm / Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2011
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm ở VN; Phần 2: Vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này ở nước ta; Phần 3: Vật quyền bảo đảm, những vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình hoàn thiện pháp luật dân sự ở nước ta; Phần 4: Giải quyết nâng cao hiệu quả quản lý NN về đăng ký giao dịch bảo đảm các Nghị đinh, Thông tư về đăng ký giao dịch bảo đảm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Đăng ký giao dịch bảo đảm
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10022618-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131848
0021
0040E5AC543-051E-4320-9DC1-4BAC6EA05140
005201601291648
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20160129164705|bthuvien3|y20160127152710|zthuvien2
080 |a34(V)14|bPH109
100 |aBộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
245 |aSố chuyên đề: Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm / |cBộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2011
300 |a200 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm ở VN; Phần 2: Vai trò của đăng ký giao dịch bảo đảm và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này ở nước ta; Phần 3: Vật quyền bảo đảm, những vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình hoàn thiện pháp luật dân sự ở nước ta; Phần 4: Giải quyết nâng cao hiệu quả quản lý NN về đăng ký giao dịch bảo đảm các Nghị đinh, Thông tư về đăng ký giao dịch bảo đảm.
650 |aPháp luật
653 |aĐăng ký giao dịch bảo đảm
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10022618-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a267thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022618 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)14 PH109 Sách Tiếng Việt 1
2 10022619 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)14 PH109 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào