Sách Tiếng Việt
34(V)21 PH109
Số chuyên đề: Pháp luật về doanh nghiệp /
UDC 34(V)21
Cutter PH109
Tác giả CN Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Nhan đề Số chuyên đề: Pháp luật về doanh nghiệp / Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2012
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách phổ biến và hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp là một trong những mối quan tâm lớn của Bộ Tư pháp trong những năm vừa qua và những năm sắp tới nhằm tạo hành lang pháp lý giúp cho các doanh nghiệp phát triển đúng hướng. Phản ánh các khía cạnh thực tiễn của PL liên quan đến doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10022610-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131846
0021
0045D2A4BF4-5428-4797-987A-D22815AE3CCE
005201601291650
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20160129164919|bthuvien3|y20160127152052|zthuvien2
080 |a34(V)21|bPH109
100 |aBộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
245 |aSố chuyên đề: Pháp luật về doanh nghiệp / |cBộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2012
300 |a200 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách phổ biến và hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp là một trong những mối quan tâm lớn của Bộ Tư pháp trong những năm vừa qua và những năm sắp tới nhằm tạo hành lang pháp lý giúp cho các doanh nghiệp phát triển đúng hướng. Phản ánh các khía cạnh thực tiễn của PL liên quan đến doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện.
650 |aPháp luật
653 |aDoanh nghiệp
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10022610-1
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a269thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022610 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 PH109 Sách Tiếng Việt 1
2 10022611 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 PH109 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào