Sách Tiếng Việt
34(V)4 TH300
Số chuyên đề: Thi hành án dân sự /
UDC 34(V)4
Cutter TH300
Tác giả CN Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Nhan đề Số chuyên đề: Thi hành án dân sự / Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2010
Mô tả vật lý 200 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 4 phần. 1. Luật Thi hành án dân sự sau hơn 1 năm đi vào cuộc sống; 2. Mô hình tổ chức mới của Ngành THADS sau hơn một năm thực hiện luật Thi hành án dân sự. 3. Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự. 4. Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự và các văn bản, Nghị định, Thông tư Thi hành án dân sự.
Thuật ngữ chủ đề Thi hành án
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Thi hành án
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10022516-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131843
0021
004C6CEDF22-FE29-48CE-B413-5D20C2C3782A
005201601291651
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20160129165043|bthuvien3|y20160127151319|zthuvien2
080 |a34(V)4|bTH300
100 |aBộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
245 |aSố chuyên đề: Thi hành án dân sự / |cBộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2010
300 |a200 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách gồm 4 phần. 1. Luật Thi hành án dân sự sau hơn 1 năm đi vào cuộc sống; 2. Mô hình tổ chức mới của Ngành THADS sau hơn một năm thực hiện luật Thi hành án dân sự. 3. Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự. 4. Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự và các văn bản, Nghị định, Thông tư Thi hành án dân sự.
650 |aThi hành án
653 |aDân sự
653 |aThi hành án
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10022516-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a271thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022516 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 TH300 Sách Tiếng Việt 1
2 10022517 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4 TH300 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào