Bài trích
Vai trò của Bộ Tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài /
Tác giả CN Trần Anh Tuấn
Nhan đề Vai trò của Bộ Tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài / Trần Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 8-12; 18
Tóm tắt Đề cập đến vấn đề giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của Bộ Tư pháp Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ xu hướng đó, Bộ Tư pháp phải không ngừng nỗ lực làm tốt việc tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng chính phủ hoàn thiện về mặt thể chế pháp luật liên quan và khẩn trương đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Vai trò
Từ khóa tự do Giải quyết
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tranh chấp
Từ khóa tự do Nước ngoài
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Nhà đầu tư
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- 2 (263)/2014
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133346
0022
0040179AABF-AB53-4E89-98ED-8717A2BF0F1B
005201602240846
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160224084356|zthuvien2
100 |aTrần Anh Tuấn
245 |aVai trò của Bộ Tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài / |cTrần Anh Tuấn
260 |aH., |c2014
300 |a8-12; 18
520 |aĐề cập đến vấn đề giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của Bộ Tư pháp Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ xu hướng đó, Bộ Tư pháp phải không ngừng nỗ lực làm tốt việc tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng chính phủ hoàn thiện về mặt thể chế pháp luật liên quan và khẩn trương đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aVai trò
653 |aGiải quyết
653 |a Bộ Tư pháp
653|aViệt Nam
653|aTranh chấp
653|aNước ngoài
653|aChính phủ
653|aNhà đầu tư
773 |tDân chủ và pháp luật|g2 (263)/2014
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào