Sách Tiếng ViệtLuận án
62.38.01.01 TH552
Thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam /
UDC 62.38.01.01
Tác giả CN Đỗ Xuân Lân
Nơi đào tạo Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hố Chí Minh
Nhan đề Thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Đỗ Xuân Lân
Thông tin xuất bản H.2011
Mô tả vật lý 228tr. ; 29cm.
Tóm tắt Luận án gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Chương II: Cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Chương III: Thực trạng thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay; Chương IV: Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật đối với bảo đảm thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Luận án
Từ khóa tự do Nhà nước pháp quyền
Từ khóa tự do Người nghèo
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000504
Địa chỉ 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 30000662
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130929
0023
004C7492760-385D-4D61-B346-636794ACC69A
005201612091410
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20161209140531|bthuvien3|c20160202091549|dthuvien3|y20160111104834|z111111
080 |a62.38.01.01|bTH552
100 |aĐỗ Xuân Lân
110 |aHọc viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hố Chí Minh
245 |aThực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / |cĐỗ Xuân Lân
260 |aH.|c2011
300 |a228tr. ; |c29cm.
520 |aLuận án gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Chương II: Cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Chương III: Thực trạng thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay; Chương IV: Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật đối với bảo đảm thực hiện pháp luật đối với người nghèo trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
650 |aLuận án
653 |aNhà nước pháp quyền
653 |aNgười nghèo
653 |aPháp luật
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000504
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 30000662
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia la/la662thumbimage.jpg
890|a2|c1|d4|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000662 Giá Sách Tiếng Việt 62.38.01.01 TH552 Sách Tiếng Việt 1
2 30000504 Giá Luận Án 62.38.01.01 TH552 Luận Án 2
  1 of 1