Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)1 B108
Bình luận khoa học pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 :
UDC 34(V)1
Tác giả CN Nguyễn Quốc Việt
Nhan đề Bình luận khoa học pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 : Báo cáo phúc trình / Nguyễn Quốc Việt
Mô tả vật lý 11 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Báo cáo phúc trình gồm có các nội dung: Sự cần thiết triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ" Bình luận khoa học pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính"; Nội dung nghiên cứu của đề tài; Phương pháp tổ chức nghiên cứu đề tài; Phạm vi và nội dung nghiên cứu; Yêu cầu chung của việc bình luận khoa học nội dung pháp lệnh; Nhu cầu thực tế và đối tượng thụ hưởng; Quá trình tổ chức nghiên cứu thực hiện đề tài
Thuật ngữ chủ đề Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Pháp lệnh
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt9thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130639
0024
004FF3D3E22-AD35-4942-93B4-02D08B843ADC
005201610251603
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161025160051|bthuvien3|c20161025155946|dthuvien3|y20151119092441|zthuvien3
080 |a34(V)1|bB108
100 |aNguyễn Quốc Việt
245 |aBình luận khoa học pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 : |bBáo cáo phúc trình / |cNguyễn Quốc Việt
300 |a11 tr. ; |c29 cm.
520 |aBáo cáo phúc trình gồm có các nội dung: Sự cần thiết triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ" Bình luận khoa học pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính"; Nội dung nghiên cứu của đề tài; Phương pháp tổ chức nghiên cứu đề tài; Phạm vi và nội dung nghiên cứu; Yêu cầu chung của việc bình luận khoa học nội dung pháp lệnh; Nhu cầu thực tế và đối tượng thụ hưởng; Quá trình tổ chức nghiên cứu thực hiện đề tài
650 |aBình luận khoa học
653 |aHành chính
653 |aPháp lệnh
653 |aVi phạm hành chính
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt9thumbimage.jpg
890|c1|d2|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào