Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)13 TH552
Dự án điều tra cơ bản về thực trạng thi hành pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn :
UDC 34(V)13
Tác giả CN TS. Nguyễn Văn Hiển
Nhan đề Dự án điều tra cơ bản về thực trạng thi hành pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn : Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra / TS. Nguyễn Văn Hiển
Mô tả vật lý 205 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Kết quả thực hiện dự án là cơ sở vững chắc phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thiện thể chế pháp lý và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn nói riêng, khắc phục những hạn chế bất cập trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở nói chung
Từ khóa tự do Dự án điều tra
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do Pháp lệnh
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt265thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130455
0024
0042AE36E9F-8E6A-4A2A-97E5-AAE746411046
005201610121727
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161012172425|bthuvien3|c20160128174854|dthuvien3|y20151008170056|zhaonh
080|a34(V)13|bTH552
100 |aTS. Nguyễn Văn Hiển
245 |aDự án điều tra cơ bản về thực trạng thi hành pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn : |bBáo cáo tổng hợp kết quả điều tra / |cTS. Nguyễn Văn Hiển
300 |a205 tr. ; |c29 cm.
520|aKết quả thực hiện dự án là cơ sở vững chắc phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thiện thể chế pháp lý và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn nói riêng, khắc phục những hạn chế bất cập trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở nói chung
653 |aDự án điều tra
653|aDân chủ
653|aPháp lệnh
710 |aBộ Tư Pháp|bViện Khoa Học Pháp Lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt265thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào