Sách Tiếng ViệtĐề tài
Báo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở lý luận cho việc xây dưng chế định về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta
Nhan đề Báo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở lý luận cho việc xây dưng chế định về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta
Mô tả vật lý 134 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Phúc trình
Tác giả(bs) TT Bộ tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt101thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130451
0024
004FDF41846-8032-4B17-95A6-13E8E5729168
005201610121110
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161012110800|bthuvien3|c20151223084445|dthuvien3|y20151006163309|zhaonh
245 |aBáo cáo phúc trình kết quả nghiên cứu đề tài cơ sở lý luận cho việc xây dưng chế định về xử phạt vi phạm hành chính ở nước ta
300 |a134 tr. ; |ccm.
653 |aNghiên cứu
653 |aPhúc trình
710 |aBộ tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt101thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào