Bài trích
Về tính hồi tố của án lệ và thay đổi án lệ (tiếp theo kỳ trước đến hết) /
Tác giả CN Ngô Quốc Chiến
Nhan đề Về tính hồi tố của án lệ và thay đổi án lệ (tiếp theo kỳ trước đến hết) / Ngô Quốc Chiến, Mehdi Kebir
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 32-37
Tóm tắt Bài viết trình bày một số kỹ thuật khắc phục nhược điểm của án lệ trên thế giới: Propective overruling (phán quyết có giá trị trong tương lai), Distinguishing (phân biệt), Obiter dictum (luận cứ phụ), Not following (bất luận), nguyên tắc an toàn pháp lý tại Pháp, giới hạn hiệu lực của án lệ châu Âu, cơ chế thay đổi án lệ của pháp luật Đức. Một số giải pháp hạn chế nhược điểm của án lệ ở Việt Nam: về thẩm quyền thay đổi án lệ, về thẩm quyền giới hạn hiệu lực của án lệ; về kỹ thuật điều chỉnh hiệu lực của án lệ; thông báo, giới hạn hiệu lực; tranh luận phản biện; trích yếu án lệ.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Án lệ
Từ khóa tự do Thay đổi án lệ
Từ khóa tự do Tính hồi tố
Nguồn trích Tòa án nhân dân- 18 (9/2013)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132748
0022
004E12E4B92-6C4D-4FE8-8985-ED7A9276FA18
005201602160939
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160216093611|bthuvien2|y20160216093540|zthuvien2
100 |aNgô Quốc Chiến
245 |aVề tính hồi tố của án lệ và thay đổi án lệ (tiếp theo kỳ trước đến hết) / |cNgô Quốc Chiến, Mehdi Kebir
260 |aH., |c2013
300 |a32-37
520 |aBài viết trình bày một số kỹ thuật khắc phục nhược điểm của án lệ trên thế giới: Propective overruling (phán quyết có giá trị trong tương lai), Distinguishing (phân biệt), Obiter dictum (luận cứ phụ), Not following (bất luận), nguyên tắc an toàn pháp lý tại Pháp, giới hạn hiệu lực của án lệ châu Âu, cơ chế thay đổi án lệ của pháp luật Đức. Một số giải pháp hạn chế nhược điểm của án lệ ở Việt Nam: về thẩm quyền thay đổi án lệ, về thẩm quyền giới hạn hiệu lực của án lệ; về kỹ thuật điều chỉnh hiệu lực của án lệ; thông báo, giới hạn hiệu lực; tranh luận phản biện; trích yếu án lệ.
650 |aPháp luật nước ngoài
653 |aÁn lệ
653 |aThay đổi án lệ
653 |aTính hồi tố
773 |tTòa án nhân dân|g18 (9/2013)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào