Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
34(N)2 P100
A practical guide to national competition rules across europe /
UDC 34(N)2
Cutter P100
Tác giả CN Marjoric Holmes
Nhan đề dịch Hướng dẫn thực hành những quy tắc của luật cạnh tranh ở châu Âu
Nhan đề A practical guide to national competition rules across europe / Marjoric Holmes
Thông tin xuất bản Kluwer law international., 2004
Mô tả vật lý 476 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Nội dung sách giới thiệu chung về luật cạnh tranh. Những đóng góp của các quốc gia: Đức, Úc, Bỉ, Đan Mạch, Anh, Pháp,...Vấn đề ứng dụng luật của mỗi quốc gia có những điểm tương đồng và khác biệt. Những vấn đề kiện cáo trước toà án về những sai phạm trong thi hành luật.
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21000004
000 00930nam a2200265 p 4500
0019242
00262
00416014
00520060414160803.0
008060414s2004 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003232128|zhaonh
040|aTVBTP
041|aeng
044|aGB
080|a34(N)2|bP100
100|aMarjoric Holmes
242|aHướng dẫn thực hành những quy tắc của luật cạnh tranh ở châu Âu
245|aA practical guide to national competition rules across europe / |cMarjoric Holmes
260|bKluwer law international., |c2004
300|a476 tr. ; |c24 cm
520 |aNội dung sách giới thiệu chung về luật cạnh tranh. Những đóng góp của các quốc gia: Đức, Úc, Bỉ, Đan Mạch, Anh, Pháp,...Vấn đề ứng dụng luật của mỗi quốc gia có những điểm tương đồng và khác biệt. Những vấn đề kiện cáo trước toà án về những sai phạm trong thi hành luật.
653|aLuật cạnh tranh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21000004
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21000004 Giá Sách Tiếng Anh 34(N)2 P100 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào