Bài trích
Mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và các luật khác /
Tác giả CN Trần Thị Thu Phương
Nhan đề Mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và các luật khác / Trần Thị Thu Phương
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 58-64; 71
Tóm tắt Bài viết nhận diện xung đột giữa Luật Cạnh tranh và các luật có liên quan bao gồm luật chung cũng như luật chuyên ngành khác. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số phương hướng giải quyết tình trạng xung đột trên.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Luật Cạnh tranh
Từ khóa tự do Mối quan hệ
Từ khóa tự do Các luật khác
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 8/2013
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133975
0022
004CD0B8E98-DC9D-418E-AB88-263E99175FE1
005201603031058
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160303105549|zthuvien2
100 |aTrần Thị Thu Phương
245 |a Mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và các luật khác / |cTrần Thị Thu Phương
260 |aH., |c2013
300 |a58-64; 71
520 |aBài viết nhận diện xung đột giữa Luật Cạnh tranh và các luật có liên quan bao gồm luật chung cũng như luật chuyên ngành khác. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số phương hướng giải quyết tình trạng xung đột trên.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aLuật Cạnh tranh
653 |a Mối quan hệ
653 |aCác luật khác
773 |tNhà nước và pháp luật|g8/2013
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/11thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào