Bài trích
Áp dụng luật cạnh tranh trong giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền /
Tác giả CN Trần Thùy Linh
Nhan đề Áp dụng luật cạnh tranh trong giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền / Trần Thùy Linh
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý tr.43-50
Tóm tắt Qua hơn 8 năm thi hành, Luật cạnh tranh đã thể hiện vai trò nhất định trong việc đảm bảo trật tự thị trường lành mạnh, tuy nhiên việc thực thi vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm Luật cạnh tranh. Trong bài viết tác giả đưa ra 2 trường hợp, vụ việc vi phạm Luật cạnh tranh để dẫn chứng cho việc vi phạm này.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Độc quyền
Từ khóa tự do Hành vi lạm dụng
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- 6(262)3/2014
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133432
0022
004EB43FC1A-134D-44DF-8885-007FD03BBFAD
005201602241537
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20160224153808|bthuvien3|y20160224143127|zthuvien3
100 |aTrần Thùy Linh
245 |aÁp dụng luật cạnh tranh trong giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền / |cTrần Thùy Linh
260 |aH., |c2014
300 |atr.43-50
520 |aQua hơn 8 năm thi hành, Luật cạnh tranh đã thể hiện vai trò nhất định trong việc đảm bảo trật tự thị trường lành mạnh, tuy nhiên việc thực thi vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm Luật cạnh tranh. Trong bài viết tác giả đưa ra 2 trường hợp, vụ việc vi phạm Luật cạnh tranh để dẫn chứng cho việc vi phạm này.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aLuật cạnh tranh
653 |aĐộc quyền
653 |aHành vi lạm dụng
773 |tNghiên cứu lập pháp|g6(262)3/2014
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào