Sách Tiếng Việt
34(V)26 B 312
Bình luận khoa học luật cạnh tranh /
UDC 34(V)26
Cutter B 312
Tác giả CN Lê Hoàng Oanh
Nhan đề Bình luận khoa học luật cạnh tranh / Lê Hoàng Oanh
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2005
Mô tả vật lý 300tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày chi tiết những bình luận về các điều khoản luật cạnh tranh nhằm mục đích góp phần nhận thức đầy đủ về nội dung của đạo luật mới này từ cách tiếp cận khoa học và thực tiễn
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10016500-1
000 00797nam a2200277 p 4500
00110726
0021
00419817
00520080407094449.0
008080407s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004081716|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)26|bB 312
100|aLê Hoàng Oanh
245|aBình luận khoa học luật cạnh tranh / |cLê Hoàng Oanh
260|aH. : |bNxb Chính trị quốc gia, |c2005
300|a 300tr. ; |c 21cm
520 |aCuốn sách trình bày chi tiết những bình luận về các điều khoản luật cạnh tranh nhằm mục đích góp phần nhận thức đầy đủ về nội dung của đạo luật mới này từ cách tiếp cận khoa học và thực tiễn
653|aLuật cạnh tranh
653|aBình luận khoa học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10016500-1
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10016500 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)26 B 312 Sách Tiếng Việt 1
2 10016501 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)26 B 312 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào