Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)68 K 600
Kỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973
UDC 34(V)68
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973
Thông tin xuất bản H. : Bộ Y tế, 1975
Mô tả vật lý 202 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt ^aKỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973 tập 1 bao gồm các quyết định do Bộ Y tế ban hành từ tháng 1/1973 đến tháng 12/1973
Từ khóa tự do Kỷ yếu pháp quy
Từ khóa tự do Y tế
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000237
000 00000nac#a2200000ui#4500
0011915
0027
0041915
00519960206
008020696s1975 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173058|zhaonh
041|avie
080|a34(V)68|bK 600
245 |aKỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973
260|aH. : |bBộ Y tế, |c1975
300|a202 tr. ; |c 27 cm.
520|a^aKỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973 tập 1 bao gồm các quyết định do Bộ Y tế ban hành từ tháng 1/1973 đến tháng 12/1973
653|aKỷ yếu pháp quy
653|aY tế
773|g1
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000237
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000237 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)68 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào