Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)68 K 600
Kỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973
UDC 34(V)68
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973
Thông tin xuất bản H. : Bộ Y tế, 1975
Mô tả vật lý 171 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Gồm từ phần 2 đến phần 5: 1/ Các thông tư, chỉ thị do Bộ Y tế ban hành. 2/ Các văn bản do liên bộ ban hành. 3/ Các văn bản của Hội đồng chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành. 4/ Các văn bản khác
Từ khóa tự do Kỷ yếu pháp quy
Từ khóa tự do Y tế
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000236
000 00000nac#a2200000ui#4500
0011914
0027
0041914
00519960206
008020696s1975 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173057|zhaonh
041|avie
080|a34(V)68|bK 600
245 |aKỷ yếu pháp quy về y tế năm 1973
260|aH. : |bBộ Y tế, |c1975
300|a171 tr. ; |c 27 cm.
520|aGồm từ phần 2 đến phần 5: 1/ Các thông tư, chỉ thị do Bộ Y tế ban hành. 2/ Các văn bản do liên bộ ban hành. 3/ Các văn bản của Hội đồng chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành. 4/ Các văn bản khác
653|aKỷ yếu pháp quy
653|aY tế
773|g2
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000236
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000236 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)68 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào