Sách Tiếng ViệtLuận án
62385001 Q527
Quyền tự do hoạt động thương mại ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn /
UDC 62385001
Tác giả CN Phạm Hoàng Giang
Nhan đề Quyền tự do hoạt động thương mại ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Phạm Hoàng Giang
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội2007
Mô tả vật lý 203 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Thực tiễn Việt Nam tồn tại khá phổ biến việc các doanh nghiệp lạm dụng các điều kiện thương mại chung, các hợp đồng mẫu. Do đó cần phải nghiên cứu xác định bản chất các hợp đồng này. Những hạn chế bất cập của hợp đồng này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện kịp thời.
Thuật ngữ chủ đề Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Lý luận và thực tiễn
Từ khóa tự do Hoạt động thương mại
Từ khóa tự do Quyền tự do
Địa chỉ 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 30000638-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131981
0023
004B3015F2F-A25F-43CA-8E41-A4540AB644CF
005201701051006
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170105100202|bthuvien3|c20160202191159|dthuvien3|y20160128172135|zthuvien2
080 |a62385001|bQ527
100 |aPhạm Hoàng Giang
245 |aQuyền tự do hoạt động thương mại ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / |cPhạm Hoàng Giang
260 |aH. : |bHà Nội|c2007
300 |a203 tr. ; |c27 cm.
520 |aThực tiễn Việt Nam tồn tại khá phổ biến việc các doanh nghiệp lạm dụng các điều kiện thương mại chung, các hợp đồng mẫu. Do đó cần phải nghiên cứu xác định bản chất các hợp đồng này. Những hạn chế bất cập của hợp đồng này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện kịp thời.
650 |aLuật Kinh tế
653 |a Lý luận và thực tiễn
653 |a Hoạt động thương mại
653 |aQuyền tự do
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 30000638-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia la/la638thumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000638 Giá Sách Tiếng Việt 62385001 Q527 Sách Tiếng Việt 1
2 30000639 Giá Sách Tiếng Việt 62385001 Q527 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1