Sách Tiếng Việt
32(V)2 CH500
Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
UDC 32(V)2
Cutter CH500
Tác giả CN Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Nhan đề Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 227 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia phân tích về thực trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam, từ đó đề ra những giải pháp nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động đối với Việt Nam, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển bền vững.
Thuật ngữ chủ đề Môi trường
Từ khóa tự do Lý luận và thực tiễn
Từ khóa tự do Bảo vệ tài nguyên, môi trường
Từ khóa tự do Biến đổi khí hậu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10022755-6, 10023004
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131690
0021
004FBDACB1A-A0FD-41AD-9ED6-AB7A8F7EABF1
005201602011612
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160201161045|bthuvien3|y20160126141739|zthuvien2
080 |a32(V)2|bCH500
100 |aHội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
245 |aChủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / |cHội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2013
300 |a227 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia phân tích về thực trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam, từ đó đề ra những giải pháp nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động đối với Việt Nam, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển bền vững.
650 |aMôi trường
653 |a Lý luận và thực tiễn
653 |aBảo vệ tài nguyên, môi trường
653 |aBiến đổi khí hậu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10022755-6, 10023004
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a407thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10023004 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)2 CH500 Sách Tiếng Việt 3
2 10022755 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)2 CH500 Sách Tiếng Việt 1
3 10022756 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)2 CH500 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào