Sách Tiếng Việt
34(N)01 T310
Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ: Lý thuyết và thực tiễn /
UDC 34(N)01
Cutter T310
Tác giả CN Nguyễn Hữu Hải
Nhan đề Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ: Lý thuyết và thực tiễn / Nguyễn Hữu Hải
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 518 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I. Các thời kỳ phát triển của khoa học hành chính công Hoa Kỳ; Phần II. Các lý thuyết về hành chính công
Thuật ngữ chủ đề Hành chính công
Từ khóa tự do Lý thuyết và thực tiễn
Từ khóa tự do Hành chính công
Từ khóa tự do Hoa Kỳ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10023090-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131655
0021
00490E6A58D-D808-4A25-A1E6-9EEED3876CAE
005201601251922
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160125191842|zthuvien2
080 |a34(N)01|bT310
100 |aNguyễn Hữu Hải
245 |aTìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ: Lý thuyết và thực tiễn / |cNguyễn Hữu Hải
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2013
300 |a518 tr. ; |c21 cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần I. Các thời kỳ phát triển của khoa học hành chính công Hoa Kỳ; Phần II. Các lý thuyết về hành chính công
650 |aHành chính công
653 |aLý thuyết và thực tiễn
653 |aHành chính công
653 |aHoa Kỳ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10023090-1
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a154thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10023090 Giá Sách Tiếng Việt 34(N)01 T310 Sách Tiếng Việt 1
2 10023091 Giá Sách Tiếng Việt 34(N)01 T310 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào