Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
158 Đ462
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
Giá tiền 47.000
UDC 158
Cutter Đ462
Tác giả CN Andrew Matthews
Nhan đề Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Andrew Matthews Tập 2, Making Friends /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 34
Thông tin xuất bản HCM : Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 190tr. ; 20cm.
Tóm tắt Đơn giản, thực tiễn và rất thú vị, Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi - Tập 2 nói về những người chúng ta yêu thương, những người giúp đỡ chúng ta và những ngừơi cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né. Quyển sách này còn nói về: Niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người Đối phó với những nhà tiên tri bi quan; Đôi khi phải biết nói không; Chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận. Tất cả là nhằm để hiểu một điều nếu bạn muốn có bạn, trước hết bạn phải là một người bạn.
Từ khóa tự do Thay đổi
Từ khóa tự do Lối sống
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(3): 7002973-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139663
0028
00476E3BF71-705E-4D6E-9196-135A83F5B13A
005201906171442
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c47.000
039|y20190617144625|zthuvien3
080 |a158|bĐ462
100 |aAndrew Matthews
245 |aĐời thay đổi khi chúng ta thay đổi. |nTập 2, |pMaking Friends / |cAndrew Matthews
250 |aTái bản lần thứ 34
260 |aHCM : |bTrẻ, |c2018
300 |a190tr. ; |c20cm.
520 |aĐơn giản, thực tiễn và rất thú vị, Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi - Tập 2 nói về những người chúng ta yêu thương, những người giúp đỡ chúng ta và những ngừơi cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né. Quyển sách này còn nói về: Niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người Đối phó với những nhà tiên tri bi quan; Đôi khi phải biết nói không; Chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận. Tất cả là nhằm để hiểu một điều nếu bạn muốn có bạn, trước hết bạn phải là một người bạn.
653 |aThay đổi
653 |aLối sống
653 |aKỹ năng sống
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(3): 7002973-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/vanhoc/7002973thumbimage.jpg
890|a3|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7002973 Giá Sách Văn Học 158 Đ462 Sách Văn Học 1 Hạn trả:07-04-2020
2 7002974 Giá Sách Văn Học 158 Đ462 Sách Văn Học 2 Hạn trả:18-07-2019
3 7002975 Giá Sách Văn Học 158 Đ462 Sách Văn Học 3 Hạn trả:08-04-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào