Sách Tiếng Việt
152.9 B300
9 bí quyết vận dụng Luật hấp dẫn để thay đổi vận mệnh cuộc đời. /
UDC 152.9
Cutter B300
Tác giả CN Pam Grout
Nhan đề 9 bí quyết vận dụng Luật hấp dẫn để thay đổi vận mệnh cuộc đời. / Pam Grout
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 263 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách cho thấy năng lượng, quyền lực và những điều kỳ diệu đều hiện hữu, bây giờ và cho tất cả mọi người. Cuốn sách rất phù hợp với những bạn đọc đang mong muốn tìm hiểu những ý tưởng tâm linh và cách áp dụng những ý tưởng đó vào cuộc sống của bản thân.
Thuật ngữ chủ đề Tâm linh
Từ khóa tự do Luật hấp dẫn
Từ khóa tự do Vận dụng
Từ khóa tự do Bí quyết
Từ khóa tự do Thay đổi
Từ khóa tự do Cuộc đời
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10024804-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130685
0021
00471270651-D381-4019-B892-56B1659AE460
005201512071130
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20151207113134|zthuvien3
080 |a152.9|bB300
100 |aPam Grout
245 |a9 bí quyết vận dụng Luật hấp dẫn để thay đổi vận mệnh cuộc đời. / |cPam Grout
260 |aH. : |bLao động, |c2015
300 |a263 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách cho thấy năng lượng, quyền lực và những điều kỳ diệu đều hiện hữu, bây giờ và cho tất cả mọi người. Cuốn sách rất phù hợp với những bạn đọc đang mong muốn tìm hiểu những ý tưởng tâm linh và cách áp dụng những ý tưởng đó vào cuộc sống của bản thân.
650 |aTâm linh
653 |aLuật hấp dẫn
653 |aVận dụng
653 |aBí quyết
653|aThay đổi
653|aCuộc đời
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10024804-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/luathapdanthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024804 Giá Sách Tiếng Việt 152.9 B300 Sách Tiếng Việt 1
2 10024805 Giá Sách Tiếng Việt 152.9 B300 Sách Tiếng Việt 2
3 10024806 Giá Sách Tiếng Việt 152.9 B300 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào