Bài trích
Mỗi quan hệ tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách xã hội trong phát triển bền vững những, giải pháp chủ yếu đối với Viêt Nam /
Tác giả CN Đỗ Thế Tùng
Nhan đề Mỗi quan hệ tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách xã hội trong phát triển bền vững những, giải pháp chủ yếu đối với Viêt Nam / Đỗ Thế Tùng
Thông tin xuất bản H.;, 2011
Mô tả vật lý Tr.48-53
Tóm tắt Bài viết trình bày mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách xã hội trong phát triển bền vững, những giả pháp chủ yếu để kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện các chính sách xã hội ở Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Công đoàn Việt nam
Từ khóa tự do Nhiệm vụ của giai cấp công nhân
Nguồn trích Tạp chí Cộng Sản- Số825 /T7-2011
000 00873nam a2200253 p 4500
00128739
0022
00427802
00520120411160428.0
008
0091 0
039|y20151005065044|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aĐỗ Thế Tùng
245|aMỗi quan hệ tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách xã hội trong phát triển bền vững những, giải pháp chủ yếu đối với Viêt Nam / |cĐỗ Thế Tùng
260|aH.;, |c2011
300|aTr.48-53
520 |aBài viết trình bày mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện chính sách xã hội trong phát triển bền vững, những giả pháp chủ yếu để kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện các chính sách xã hội ở Việt Nam.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aCông đoàn Việt nam
653|aNhiệm vụ của giai cấp công nhân
773|tTạp chí Cộng Sản|gSố825 /T7-2011
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào