Bài trích
Thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính /
Tác giả CN Cù Thu Anh
Nhan đề Thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính / Cù Thu Anh
Thông tin xuất bản H.;, 2011
Mô tả vật lý Tr.40-43
Tóm tắt Bài viết trình bày sự cần thiết phải có hướng dẫn về thực hiện trợ giúp pháp lý trong khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Một số nội dung chính của thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Hành vi hành chính
Từ khóa tự do Trợ giúp pháp lý
Từ khóa tự do Khiếu nại quyết định hành chính
Nguồn trích Tạp chí Dân chủ và pháp luật- Số7/2011
000 00859nam a2200265 p 4500
00128622
0022
00427685
00520120410095422.0
008
0091 0
039|y20151005044502|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aCù Thu Anh
245|aThực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính / |cCù Thu Anh
260|aH.;, |c2011
300|aTr.40-43
520 |aBài viết trình bày sự cần thiết phải có hướng dẫn về thực hiện trợ giúp pháp lý trong khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Một số nội dung chính của thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP.
650|aThực thi pháp luật
653|aHành vi hành chính
653|aTrợ giúp pháp lý
653|aKhiếu nại quyết định hành chính
773|tTạp chí Dân chủ và pháp luật|gSố7/2011
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào