Bài trích
Một số giải pháp phòng chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. /
Tác giả CN Lưu Hoài Bảo
Nhan đề Một số giải pháp phòng chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. / Lưu Hoài Bảo
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 48-49tr
Tóm tắt Xuất phát từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa và chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước ta được cụ thể hóa trong luật hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan việc xử lý đối với những đối tượng chưa thành niên phạm tội và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Bài viết đưa ra một số giải pháp phòng chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Chưa thành niên
Từ khóa tự do Chống tội phạm
Từ khóa tự do Thực hiện
Nguồn trích Kiểm sát- Số 14 (Tháng 7/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00135783
0022
004C3D1AF89-C394-440D-9233-DB0F6E6D7D2F
005201611151556
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161115155241|bthuvien3|y20161104094521|zthuvien3
100 |aLưu Hoài Bảo
245 |aMột số giải pháp phòng chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. / |cLưu Hoài Bảo
260 |aH., |c2014
300 |a48-49tr
520 |aXuất phát từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa và chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước ta được cụ thể hóa trong luật hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan việc xử lý đối với những đối tượng chưa thành niên phạm tội và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Bài viết đưa ra một số giải pháp phòng chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aGiải pháp
653 |aChưa thành niên
653 |aChống tội phạm
653|aThực hiện
773 |tKiểm sát|gSố 14 (Tháng 7/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào