Bài trích
Một số vấn đề về nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và cuộc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Minh
Nhan đề Một số vấn đề về nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và cuộc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền / Nguyễn Ngọc Minh
Thông tin xuất bản H.;, 2011
Mô tả vật lý 35-39 tr. ; cm
Mô tả vật lý tr.
Tóm tắt Trong bài viết này, các thuật ngữ "bí mật thông tin khách hàng", "bảo mật thông tin khách hàng" được hiểu là việc đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch của khách hàng tại các tổ chức tín dụng
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Rửa tiền
Từ khóa tự do Bảo mật thông tin
Từ khóa tự do Chống tội phạm
Nguồn trích Tạp chí ngân hàng- Số 10(tháng 5/2011)
000 00998nam a2200325 p 4500
00130439
0022
00427082
00520110608151642.0
008
0091 0
039|y20151005095029|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Ngọc Minh
245|aMột số vấn đề về nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và cuộc đấu tranh chống tội phạm rửa tiền / |cNguyễn Ngọc Minh
260|aH.;, |c2011
300|a35-39 tr. ; |ccm
300|atr.
520 |aTrong bài viết này, các thuật ngữ "bí mật thông tin khách hàng", "bảo mật thông tin khách hàng" được hiểu là việc đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch của khách hàng tại các tổ chức tín dụng
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aNgân hàng
653|aRửa tiền
653|aBảo mật thông tin
653|aChống tội phạm
773|tTạp chí ngân hàng|gSố 10(tháng 5/2011)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào