Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cấp ý kiến pháp lý đối với các khoản vay nước ngoài /
Tác giả CN Hoàng Phước Hiệp
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cấp ý kiến pháp lý đối với các khoản vay nước ngoài / Hoàng Phước Hiệp
Mô tả vật lý 305 tr. ; 29 cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài tập trung vào các nội dung cơ bản sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn việc vay nợ, xử lý nợ nước ngoài và các vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn các nước và Việt Nam; Vấn đề xử lý nợ qua Câu lạc Luânđôn và Câu lạc bộ Pari và các vấn đề pháp lý liên quan
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận
Từ khóa tự do Khoản vay nước ngoài
Từ khóa tự do Ý kiến pháp lý
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt342thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138444
0024
0042062858C-3DB0-49F8-9EF7-C487EA13EF9D
005201803191138
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180319114108|bthuvien3|c20180201144840|dthuvien3|y20171121095631|zthuvien3
100 |aHoàng Phước Hiệp
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc cấp ý kiến pháp lý đối với các khoản vay nước ngoài / |cHoàng Phước Hiệp
300 |a305 tr. ; |c29 cm.
650 |aĐề tài tập trung vào các nội dung cơ bản sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn việc vay nợ, xử lý nợ nước ngoài và các vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn các nước và Việt Nam; Vấn đề xử lý nợ qua Câu lạc Luânđôn và Câu lạc bộ Pari và các vấn đề pháp lý liên quan
653 |aCơ sở lý luận
653 |aKhoản vay nước ngoài
653 |aÝ kiến pháp lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt342thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào