Bài trích
Hiệu quả bước đầu từ mô hình "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật" /
Tác giả CN Đỗ Văn Luân
Nhan đề Hiệu quả bước đầu từ mô hình "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật" / Đỗ Văn Luân
Thông tin xuất bản H.;, 2010
Mô tả vật lý tr.6- 9
Tóm tắt Bài viết đề cập: Vài nét về nông nghiệp nông thôn tỉnh Gia Lai; Kết quả, mục đích thành lập câu lạc nông dân với pháp luật, kết quả bước đầu hoạt động của câu lạc bộ nông dân với pháp luật
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật"
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- Số chuyên đề T10 /2010
000 00755nam a2200241 p 4500
00127315
0022
00425925
00520110308084138.0
008
0091 0
039|y20151004231611|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aĐỗ Văn Luân
245|aHiệu quả bước đầu từ mô hình "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật" / |cĐỗ Văn Luân
260|aH.;, |c2010
300|atr.6- 9
520 |aBài viết đề cập: Vài nét về nông nghiệp nông thôn tỉnh Gia Lai; Kết quả, mục đích thành lập câu lạc nông dân với pháp luật, kết quả bước đầu hoạt động của câu lạc bộ nông dân với pháp luật
650|aNghiên cứu trao đổi
653|a"Câu lạc bộ nông dân với pháp luật"
773|tDân chủ và pháp luật|gSố chuyên đề T10 /2010
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào