Bài trích
Một số nét về hệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng hình sự Cộng hòa Singapore /
Tác giả CN Lê Tiến; Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nhan đề Một số nét về hệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng hình sự Cộng hòa Singapore / Lê Tiến; Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản H.;, 2010
Mô tả vật lý tr.45
Tóm tắt Trong bài nêu lên một số nét về hệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng hình sự Cộng hoà Singapore. Hệ thống cơ quan tư pháp Singapore bao gồm; Cơ quan điều tra; Cơ quan Tổng Chưởng lý; Cơ quan xét xử phác hoạ một số nét về tổ chức hoạt động của các cơ quan đó; Pháp luật tố tụng hình sự Singapore chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tố tụng tranh tụng Anh-Mỹ. Trong tố tụng hình sự, có sự phân định rõ ràng, rành mạch giữa các chức năng buộc tội, bào chữa, xét xử
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Hệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng
Nguồn trích Kiểm sát- Số Tân xuân (tháng 01/2010)
000 01085nam a2200241 p 4500
00126167
0022
00424494
00520100426105018.0
008
0091 0
039|y20151004223236|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aLê Tiến; Nguyễn Thị Thanh Thủy
245|aMột số nét về hệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng hình sự Cộng hòa Singapore / |cLê Tiến; Nguyễn Thị Thanh Thủy
260|aH.;, |c2010
300|atr.45
520 |aTrong bài nêu lên một số nét về hệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng hình sự Cộng hoà Singapore. Hệ thống cơ quan tư pháp Singapore bao gồm; Cơ quan điều tra; Cơ quan Tổng Chưởng lý; Cơ quan xét xử phác hoạ một số nét về tổ chức hoạt động của các cơ quan đó; Pháp luật tố tụng hình sự Singapore chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tố tụng tranh tụng Anh-Mỹ. Trong tố tụng hình sự, có sự phân định rõ ràng, rành mạch giữa các chức năng buộc tội, bào chữa, xét xử
650|aPháp luật nước ngoài
653|aHệ thống cơ quan tư pháp và pháp luật tố tụng
773|tKiểm sát|gSố Tân xuân (tháng 01/2010)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào