Bài trích
Quyền thay đổi họ, tên từ pháp luật đến thực tiễn /
Tác giả CN Hoàng Long
Nhan đề Quyền thay đổi họ, tên từ pháp luật đến thực tiễn / Hoàng Long
Thông tin xuất bản H.;, 2008
Mô tả vật lý tr.23 - 24
Tóm tắt Bài viết đưa ra các trường hợp cụ thể đã được pháp luật quy định khá rõ ràng về quyền được thay đổi họ tên và những trường hợp được thay đổi họ tên gọi nhằmg tạo điều kiện cho cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng giải quyết trong những trường hợp cụ thể
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Họ tên
Từ khóa tự do Quyền thay đổi
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- Số 3/2008
000 00783nam a2200253 p 4500
00123790
0022
00420631
00520080516140531.0
008
0091 0
039|y20151004202756|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aHoàng Long
245|aQuyền thay đổi họ, tên từ pháp luật đến thực tiễn / |cHoàng Long
260|aH.;, |c2008
300|atr.23 - 24
520 |aBài viết đưa ra các trường hợp cụ thể đã được pháp luật quy định khá rõ ràng về quyền được thay đổi họ tên và những trường hợp được thay đổi họ tên gọi nhằmg tạo điều kiện cho cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng giải quyết trong những trường hợp cụ thể
650|aThực thi pháp luật
653|aHọ tên
653|aQuyền thay đổi
773|tDân chủ và pháp luật|gSố 3/2008
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào