Bài trích
Quyền thay đổi họ, tên từ pháp luật đến thực tiễn /
Tác giả CN Hoàng Long
Nhan đề Quyền thay đổi họ, tên từ pháp luật đến thực tiễn / Hoàng Long
Thông tin xuất bản H.;, 2008
Mô tả vật lý tr.23 - 24
Tóm tắt Quyền thay đổi họ, tên là quyền nhân thân của mỗi cá nhân được ghi nhận trong Bộ luật dân sự. Việc thay đổi họ tên được áp dụng trong các trường hợp sau: Theo yêu cầu của người có họ, tên; theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi ; theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ; thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ hay ngược lại; thay đổi hị tên của người xác định lại giới tính
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Họ
Từ khóa tự do Quyền thay đổi
Từ khóa tự do Tên
Nguồn trích Dân chủ pháp luật- Số 3/2008
000 00911nam a2200265 p 4500
00123712
0022
00420553
00520080514160731.0
008
0091 0
039|y20151004202506|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aHoàng Long
245|aQuyền thay đổi họ, tên từ pháp luật đến thực tiễn / |cHoàng Long
260|aH.;, |c2008
300|atr.23 - 24
520 |aQuyền thay đổi họ, tên là quyền nhân thân của mỗi cá nhân được ghi nhận trong Bộ luật dân sự. Việc thay đổi họ tên được áp dụng trong các trường hợp sau: Theo yêu cầu của người có họ, tên; theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi ; theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ; thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ hay ngược lại; thay đổi hị tên của người xác định lại giới tính
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aHọ
653|aQuyền thay đổi
653|aTên
773|tDân chủ pháp luật|gSố 3/2008
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào